DeviceLock®
NIE POZWÓL, ABY TWOJE DANE UCIEKAŁY CI
PRZEZ PALCE
 

    Produkty     Kup Teraz     Do pobrania     Pomoc     O firmie     Kontakt
Nasze sukcesy
SAIC kontroluje zagrożenia związane z otwartymi portami urządzeń za pomocą oprogramowania DeviceLock®

Jedna z największych firm świadczących usługi integracji technologii i systemów informatycznych dla rządu, służby zdrowia i biznesu, Science Applications International Corporation (SAIC), rozwinęła swój wielomiliardowy interes dzięki podejmowaniu decyzji IT, które były zarówno mądre, jak i bezpieczne. W jednej z siedzib firmy personel IT zauważył, że urządzenia ze stacją dyskietek i CD-ROM, do których zwykli użytkownicy mają otwarty dostęp, mogą stanowić lukę w bezpieczeństwie i podjęli działania w celu odcięcia takich urządzeń. Zdecydowano się na zainstalowanie oprogramowania DeviceLock® ze względu na jego stosunkowo łatwą implementację oraz możliwość dostosowania przez administratora systemu otwartych/zamkniętych ustawień urządzeń PC z centralnej lokalizacji.

Więcej>>

 
www.devicelock.pl
/
DeviceLock
/
Nasze sukcesy

Devicelock® - Nasze sukcesy

Triodos Bank kontroluje ryzyko związane z USB za pomocą programu DeviceLock®

 

Triodos Bank został założony w 1980 roku w Holandii przez kilku wizjonerów, którzy wierzyli, że bank zorientowany na odpowiedzialne społecznie inwestycje przyczyniłby się do zdrowszej i bardziej zrównoważonej gospodarki.  Przyciągnął deponentów i inwestorów zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięć, które posiadają wartość społeczną, środowiskową czy kulturalną w takich dziedzinach jak energia odnawialna, budownictwo społeczne, komplementarna służba zdrowia, targi, żywność i uprawy organiczne. Obecnie Triodos Bank zatrudnia 250 pracowników rozmieszczonych w pięciu lokalizacjach w czterech krajach: Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii i Hiszpanii. Wiele z jego inwestycji znajduje się w krajach rozwijających się Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki oraz Europy Środkowej i Wschodniej.

Reputacja banku jako wizjonera znajduje odzwierciedlenie nawet w jego polityce zarządzania bezpieczeństwem informatycznym. Jak wszyscy dyrektorzy działu IT w europejskich bankach i instytucjach finansowych, analityk systemów informatycznych w Triodos Bank, Willem van de Meent, przestrzega wytycznych ISO 17799 i regularnie dokonuje oceny ryzyka w celu określenia zagrożeń dla systemu informatycznego i ich skutków dla organizacji.  W ocenie ryzyka przeprowadzonej na początku 2004 roku rozważył wiele potencjalnych scenariuszy naruszenia bezpieczeństwa, jednak po zanalizowaniu zarówno ich wagi jak i prawdopodobieństwa wystąpienia, najwyższym priorytetem okazało zabezpieczenie portów USB na lokalnych punktach końcowych.

Według Willema van de Meenta, "Za pomocą portu USB ludzie łatwo mogą niechcący naruszyć bezpieczeństwo.  Niedopuszczenie do tego stało się naszym najwyższym priorytetem, ale chcemy również kontrolować inne ryzyka na poziomie urządzenia".

Poszukując sposobów zamknięcia luki w bezpieczeństwie spowodowanej USB, Triodos Bank zwrócił uwagę na oprogramowanie DeviceLock®. "DeviceLock okazał się rozwiązaniem, które najlepiej spełniało nasze potrzeby" - powiedział Willem van de Meent.  Komentując implementację oprogramowania DeviceLock® na administrowanych przez siebie 170 komputerach stacjonarnych i 80 laptopach działających pod kontrolą systemu Windows 2000, powiedział: "Nie napotkaliśmy żadnych znaczących problemów podczas implementacji programu DeviceLock. To prawda, że nikt nie lubi, gdy ogranicza się jego wolność, jeśli chodzi o podłączanie urządzeń poprzez USB i inne porty ich komputerów, jednak nasi pracownicy akceptują to jako wymóg bezpieczeństwa".


Pobierz darmową wersję testową i wypróbuj oprogramowanie DeviceLock® już teraz!