DeviceLock®
NIE POZWÓL, ABY TWOJE DANE UCIEKAŁY CI
PRZEZ PALCE
 

    Produkty     Kup Teraz     Do pobrania     Pomoc     O firmie     Kontakt
Nasze sukcesy
Londyńska policja wybiera oprogramowanie DeviceLock® do ochrony portów USB w swoich komputerach

Dla policji miasta Londyn bezpieczeństwo informatyczne zawsze było najwyższym priorytetem, jednak od czasu przystąpienia do programu IMPACT ministerstwa spraw wewnętrznych, którego celem jest usprawnienie wymiany informacji między siłami policyjnymi, stało się jeszcze ważniejsze. Ponieważ współpraca ta wiąże się z przesyłaniem ściśle poufnych danych, policja zastosowała najnowocześniejsze środki w celu uniknięcia za wszelką cenę wycieku danych, zapewnienia ochrony jej elektronicznych granic i zabezpieczenia integralności jej informacji. Oprócz kompleksowej polityki bezpieczeństwa IT zaimplementowano rozwiązanie do ochrony urządzeń końcowych DeviceLock® w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym kopiowaniem elektronicznym i transmisją danych na urządzenia mobilne jak również identyfikacji i zabezpieczenia wszystkich potencjalnych punktów wycieku danych elektronicznych.

Więcej>>

 
www.devicelock.pl
/
DeviceLock
/
Najczęściej zadawane pytania

Devicelock® - Najczęściej zadawane pytania

Pytania techniczne (format PDF)

Webinar (flash)

Ogólne

Instalacja

Rozwiązywanie problemów

Różne

Pytanie: Czym jest DeviceLock®?

Odpowiedź: DeviceLock® dla Windows NT/2000/XP/Vista i Windows Server 2003 umożliwia administratorom sieci kontrolowanie dostępu użytkowników do urządzeń (napędów dyskietek, dysków magnetooptycznych, napędów CD-ROM i DVD, napędów ZIP, USB, FireWire, portów podczerwieni, portów szeregowych i równoległych, urządzeń WiFi oraz Bluetooth itd.) na lokalnym komputerze. Po zainstalowaniu DeviceLock® administrator może kontrolować dostęp do napędów dyskietek, napędów CD-ROM i innych urządzeń, łącznie z kontrolą czasu ich używania (czas w ciągu dnia, dzień tygodnia). DeviceLock® rozszerza możliwości kontroli dostępu dla administratorów systemów Windows oraz umożliwia kontrolowanie użytkowania napędów dysków wymiennych. DeviceLock® umożliwia ochronę sieci i lokalnych komputerów przed wirusami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi programami, które mogą zaatakować system komputerowy z nośnika wymiennego. Administratorzy sieci mogą również używać programu DeviceLock® do opróżniania buforów urządzeń służących do przechowywania danych.

Pytanie: Czy potrzebuję DeviceLock®, jeśli korzystam z Zasad Grupy?

Odpowiedź: Niestety standardowe rozwiązania ograniczania dostępu dostarczane z systemami Windows nie pozwalają na ustalanie uprawnień dla portów USB i FireWire, podobnie jak do urządzeń WiFi lub Bluetooth. Ktokolwiek może podłączyć małe urządzenie i skopiować setki megabajtów zastrzeżonych danych. Co więcej, aby korzystać z takich urządzeń w obrębie firmowej sieci, nie trzeba być administratorem.

Pytanie: Jak zainstalować odpowiednią konsolę administracyjną?
Pytanie: Jak zainstalować DeviceLock® Group Policy Manager?
Pytanie: Jak zainstalować DeviceLock® Enterprise Manager?

Odpowiedź: Pakiet instalacyjny programu DeviceLock® (setup.exe) zawiera różne konsole administracyjne.

setup.exe zawiera: DeviceLock® Management Console, DeviceLock® Group Policy Manager oraz DeviceLock® Enterprise Manager, usługę DeviceLock® Service (łącznie z pakietem MSI), DeviceLock® Enterprise Server, dokumentację i pliki pomocy.

DeviceLock® Enterprise Manager może być wykorzystywany do jednoczesnego kontrolowania wielu komputerów. Przy użyciu DeviceLock® możesz przeglądać i zmieniać uprawnienia a także przeprowadzać audyt reguł; instalować, uaktualniać i usuwać usługę DeviceLock® Service oraz przeglądać rezultaty audytu dla wszystkich komputerów w sieci. Korzystanie z DeviceLock® Enterprise Manager jest zalecane w przypadku dużych sieci, w których nie wykorzystuje się Active Directory.

DeviceLock® Management Console jest wtyczką dla Microsoft Management Console (MMC). Przy użyciu DeviceLock® Management Console, można przeglądać i zmieniać uprawnienia oraz przeprowadzać audyt reguł, instalować i uaktualniać usługę DeviceLock® Service, a także przeglądać rezultaty audytu dla poszczególnych komputerów. Ponadto, DeviceLock® Management Console może zostać wykorzystany do przeglądania raportów przechowywanych na serwerze DeviceLock® Enterprise Server oraz do zarządzania tym serwerem.

DeviceLock® Group Policy Manager integruje się ze standardowym Edytorem Zasad Grupy, który jest wbudowany w system Windows począwszy od wersji Windows 2000. Przy użyciu DeviceLock® Group Policy Manager można zmieniać ustawienia programu DeviceLock® oraz uprawnienia, a także przeprowadzać audyt reguł w obrębie całej struktury Active Directory.

Pytanie: Czy mogę zainstalować DeviceLock® w systemie Windows NT/2000/XP, jeśli nie posiadam uprawnień administratora?

Odpowiedź: Nie. Instalacja programu DeviceLock® w systemach Windows NT/2000/XP/Vista bez uprawnień administratora jest niemożliwa. Do zainstalowania i użytkowania DeviceLock® użytkownik MUSI posiadać uprawnienia administracyjne. Jeżeli użytkownik ma zamiar korzystać z DeviceLock® tylko na komputerze lokalnym, musi on posiadać uprawnienia lokalnego administratora. Aby korzystać z DeviceLock® w sieci firmowej, użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora domeny.

Pytanie: Czy możliwe jest zainstalowanie DeviceLock® automatycznie (bez interwencji użytkownika)?

Odpowiedź: Tak. Wystarczy uruchomić pakiet instalacyjny programu DeviceLock® (setup.exe) z parametrem /s ("c:\setup.exe /s"). Instalator jest wyposażony w specjalny plik konfiguracyjny przeznaczony dla trybu "cichej" instalacji - devicelock.ini. Przy użyciu tego pliku można dostosować parametry procesu instalacji. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja.

Pytanie:Czy możliwe jest zainstalowanie DeviceLock® przy użyciu Microsoft Systems Management Server (SMS)?

Odpowiedź: Tak. Można użyć plików definicji pakietu (DevLock.pdf dla SMS w wersji 1.x oraz DevLock.sms dla SMS w wersji 2.0 lub nowszej) dostarczonego z pakietem DeviceLock®. Pliki te znajdują się w archiwum sms.zip.

Pytanie: Czy mogę zainstalować usługę DeviceLock® na zdalnym komputerze nie mając do niego fizycznego dostępu?

Odpowiedź: Tak. DeviceLock® obsługuje zdalną instalację. Jeżeli usługa DeviceLock® Service nie została zainstalowana na zdalnym komputerze lub wersja DeviceLock® jest za stara, program DeviceLock® Manager zasugeruje zainstalowanie usługi. W tym celu należy wskazać plik wykonywalny usługi DeviceLock® Service, a DeviceLock® Manager skopiuje go na zdalny komputer. Plik wykonywalny usługi DeviceLock® Service zostanie skopiowany do folderu systemowego Windows (na przykład: c:\winnt\system32). Jeżeli w systemie istnieje starsza wersja usługi, DeviceLock® Manager uaktualni ją.

Pytanie: Jak skonfigurować DeviceLock®, aby używał stałego portu TCP?

Odpowiedź: Domyślnie, usługa DeviceLock® Service wykorzystuje dynamiczne porty na użytek komunikacji RPC z konsolami administracyjnymi DeviceLock®. Porty te zmieniają się wraz z każdym uruchomieniem usługi DeviceLock® Service, w wyniku czego konfiguracja zapory sieciowej jest znacznie utrudniona. W celu wyeliminowania tej niedogodności można poinstruować usługę DeviceLock® Service, aby wykorzystywała stały port. W tym celu należy uruchomić Edytor Rejestru (regedit.exe) i skonfigurować poniższy wpis:

 • Klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SmartLine Vision\DeviceLock

 • Nazwa: ncacn_ip_tcp[numer portu]

 • Rodzaj: REG_SZ

 • Wartość: niewykorzystywana (może pozostać pusta)

numer portu - stały numer portu TCP, który ma być wykorzystywany do komunikacji między usługą DeviceLock® Service a konsolami administracyjnymi DeviceLock®.

Aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić usługę DeviceLock® Service.

Następnie, należy połączyć konsole administracyjne DeviceLock® z komputerem, na którym usługa DeviceLock® została skonfigurowana do wykorzystywania stałego portu TCP - należy podać ten numer portu w nawiasach kwadratowych obok nazwy komputera, na przykład: nazwa_komputera[numer portu].

Należy zwrócić uwagę na to, że podczas łączenia się z usługą DeviceLock® Service za pośrednictwem stałego portu funkcja zdalnej instalacji/aktualizacji jest wyłączona - nie można instalować ani uaktualniać usługi DeviceLock® na zdalnych komputerach bez użycia dynamicznych portów. Ponadto, program Audit Log Viewer nie będzie działał, jeżeli port TCP 139 zostanie zamknięty w ustawieniach zapory sieciowej.

Pytanie: Które porty muszę odblokować w zaporze sieciowej, aby umożliwić pracę DeviceLock®?

Odpowiedź: Możliwe jest takie skonfigurowanie programu DeviceLock®, aby wykorzystywał stały port, co znacznie ułatwia konfigurację zapory sieciowej. Jeżeli użytkownik chce skonfigurować zaporę do pracy z połączeniami wykorzystującymi dynamiczne porty, należy skorzystać z poniższych instrukcji.

Należy otworzyć porty 135-139 i wszystkie porty powyżej 1024 dla wchodzących i wychodzących pakietów:

 • Port 135 (TCP) - dla usługi Remote Procedure Call (RPC)

 • Port 137 (UDP) - dla usługi NetBIOS Name Service

 • Port 138 (UDP) - dla NetBIOS Netlogon and Browsing

 • Port 139 (TCP) - dla sesji NetBIOS (NET USE)

 • Porty powyżej 1024 (TCP) - dla komunikacji RPC

DeviceLock® pracuje podobnie jak inne standardowe narzędzia administracyjne w systemach Windows NT/2000/XP/Vista, zatem jeśli te narzędzia działają z daną konfiguracją zapory sieciowej, DeviceLock® także będzie funkcjonował poprawnie.

Więcej informacji zawiera baza wiedzy firmy Microsoft.

Pytanie: Otrzymuję komunikat błędu 1722 ("Serwer RPC jest niedostępny") za każdym razem, gdy próbuje połączyć się z komputerem. Co to oznacza?

Odpowiedź: Błąd 1722 oznacza to, że DeviceLock® Manager nie mógł uzyskać dostępu do usługi DeviceLock® Service na zdalnym komputerze. Oto kilka prawdopodobnych powodów:

 • zdalny komputer nie istnieje w sieci (nazwa lub adres IP komputera jest nieprawidłowy lub komputer został wyłączony, a nazwa nadal istnieje w otoczeniu sieciowym);

 • zdalny komputer nie posiada systemu Windows NT 4.0/2000/XP/Vista i usługa DeviceLock® Service nie mogła zostać zainstalowana;

 • zdalny komputer znajduje się za zaporą sieciową, która nie została odpowiednio skonfigurowana (informacje dotyczące konfiguracji zapory sieciowej można znaleźć w tej odpowiedzi);

 • zdalny komputer znajduje się w innym segmencie sieci i nie jest dostępny z danej lokalizacji (na przykład, routing nie został odpowiednio skonfigurowany i ten segment sieci jest całkowicie niedostępny).

Pytanie: Czy można zdalnie zarządzać programem DeviceLock®?

Odpowiedź: Tak. W tym celu należy skorzystać z jednej z konsol administracyjnych DeviceLock®.