DeviceLock®
NIE POZWÓL, ABY TWOJE DANE UCIEKAŁY CI
PRZEZ PALCE
 

    Produkty     Kup Teraz     Do pobrania     Pomoc     O firmie     Kontakt
Nasze sukcesy
Londyńska policja wybiera oprogramowanie DeviceLock® do ochrony portów USB w swoich komputerach

Dla policji miasta Londyn bezpieczeństwo informatyczne zawsze było najwyższym priorytetem, jednak od czasu przystąpienia do programu IMPACT ministerstwa spraw wewnętrznych, którego celem jest usprawnienie wymiany informacji między siłami policyjnymi, stało się jeszcze ważniejsze. Ponieważ współpraca ta wiąże się z przesyłaniem ściśle poufnych danych, policja zastosowała najnowocześniejsze środki w celu uniknięcia za wszelką cenę wycieku danych, zapewnienia ochrony jej elektronicznych granic i zabezpieczenia integralności jej informacji. Oprócz kompleksowej polityki bezpieczeństwa IT zaimplementowano rozwiązanie do ochrony urządzeń końcowych DeviceLock® w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym kopiowaniem elektronicznym i transmisją danych na urządzenia mobilne jak również identyfikacji i zabezpieczenia wszystkich potencjalnych punktów wycieku danych elektronicznych.

Więcej>>

 
www.devicelock.pl
/
DeviceLock
/
Nowości

Devicelock® - Nowości

DeviceLock, Inc ogłasza pierwszą wersję Release Candidate oprogramowania DeviceLock® DLP Suite 8!

2014-06-06

DeviceLock, Inc., światowy lider oprogramowania do ochrony przed wyciekami danych, informuje o wydaniu wersji Release Candidate oprogramowania DeviceLock DLP Suite 8. DeviceLock DLP Suite 8 zawiera teraz oddzielnie licencjonowany moduł DeviceLock Discovery, który skanuje stacje robocze i zasoby w poszukiwaniu określonych typów treści zdefiniowanych przez reguły.

Nowości w DeviceLock 8.0.56551 RC1:

 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę usług współdzielenia plików OneDrive, Google Drive, Dropbox i Amazon S3
 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę poczty web Outlook Web Access (OWA), Hotmail, Gmail, GMX.de i web.de.
 • NetworkLock: Kosmetyczne zmiany w auditingu poczty web i usług współdzielenia plików w celu ograniczenia liczby niepotrzebnych rekordów.
 • NetworkLock: Usunięto wsparcie dla protokołu współdzielenia plików Narod.ru w związku z zamknięciem usługi.
 • NetworkLock: Wiele ulepszeń obsługi protokołów MAPI i Skype.
 • NetworkLock: Wiele ulepszeń obsługi audytingu i shadowingu protokołu FTP.
 • ContentLock: Dodano wsparcie indeksowania metadanych obrazów Adobe Photoshop.
 • ContentLock: Ulepszono wsparcie dla formatów XLS, DOC, XLSX, DOCX, PPTX, RTF, EML, RAR, MBOX, DBX i PST.
 • ContentLock: Naprawiono błąd wersji beta 2, uniemożliwiał przeprowadzenie analizy OCR na Windowsie 2000.
 • DeviceLock: Opcje "Show policy for Mac" i "Show policy for Windows" zostały dodane do edytora ustawień usługi i edytora zasad grup. Dzięki tym opcjom, administrator może ukryć parametry polityki DeviceLock, które nie są obsługiwane przez aktualnie konfigurowaną platformę Mac lub Windows.
 • DeviceLock: Flagi "Remove ContentLock Policy" i "Remove NetworkLock Policy" są teraz dostępne w edytorze ustawień usługi. Dzięki tym flagom, administrator może utworzyć plik ustawień (.dls), który usunie wszystkie ustawienia ContentLock lub NetworkLock, które zostały wysłane do usługi DeviceLock Service.
 • DeviceLock: Nowa funkcja: Log Only. Pozwala na dalsze funkcjonowanie DeviceLocka i systemu Windows nawet gdy wykryte zostanie naruszenie w kodzie sterownika DeviceLock Driver z włączoną opcją Enable Unhook Protection. Informacja o tym naruszeniu zostanie zapisana w logu audytu.
 • DeviceLock: Wydajność drukowania pliku PDF znacznie wzrosła gdy włączony jest shadowing drukarek.
 • DeviceLock: Dodano nowy raport loga audytu: "Top printed documents".
 • DeviceLock: Naprawiono wyciek pamięci w mechanizmie przechwytywania drukarki, który mógł losowo się pojawiać na serwerach terminalowych.
 • DeviceLock: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał uzyskanie dostępu do zmapowanych napędów sesji RDP gdy ustawione był reguły Content-Aware dla rodzaju urządzenie TS Devices.
 • DeviceLock: Naprawiono okresowy błąd, który uniemożliwiał bezpieczne odłączenie urządzeń pamięci masowej USB gdy reguły Content-Aware zakończyły sprawdzanie treści, które dopiero co zostały zapisane na urządzeniu.
 • DeviceLock: Naprawiono okresowy błąd wersji Beta2, który powodował wyświetlenie błędu konsoli DeviceLock Management Console podczas próby przejrzenia dowolnego loga serwera w środowisku o dużym obciążeniu.
 • DeviceLock: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przeglądanie źródłowej polityki GPO w interfejsie RSoP dla niektórych parametrów w opcjach Service Options.
 • DeviceLock: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał utworzenie raportu loga shadowingu "Copied files per channel" jeśli wielkość wybranych danych shadowingu przekracza 4 GB.
 • DeviceLock: Naprawiono okresowy błąd, który powodował wyświetlenie komunikatu "The network path was not found. (53)" podczas skanowania zdalnego komputera za pomocą wtyczki "Report PnP Devices".
 • DeviceLock: Naprawiono błąd, który powodował awarię ustawień "Report Protocols" we wtyczce menedżera DeviceLock Enterprise Manager Report Permissions/Auditing.
 • DeviceLock: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał podłączenie się do zdalnego agenta DeviceLock for Mac gdy usługa "Open Directory" została włączona na komputerze Mac.
 • DeviceLock Search Server: Ulepszono obsługę wyszukiwania synonimów. Dodano wsparcie dla języka rosyjskiego oraz zaktualizowano słownik angielski.
 • DeviceLock Search Server: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wyświetlenie nazwy nadawcy we właściwościach dokumentu dla kopii shadowingu wiadomości email poczty Web.
 • DeviceLock Search Server: Naprawiono błąd, który powodował awarię Search Server'a podczas próby zaindeksowania określonych plików.
 • Discovery: Dodano nową akcję - "Encrypt". Pozwala ona agentowi Discovery na szyfrowanie plików na podstawie reguł Content-Aware.
 • Discovery: Dodano przeglądarkę logów. Logi zawierają informacje serwera Discovery Server na temat określonych zdarzeń, takich jak zdarzenia startu/stopu, aktualizacji bazy danych itd.
 • Discovery: Agent DeviceLock Discovery dodaje się teraz do listy wyjątków zapory sieciowej Windows.
 • Discovery: Znaczący wzrost wydajności podczas generowania raportu dla zdarzenia.
 • Discovery: Naprawiono błąd wersji Beta 2, który uniemożliwiał automatyczne zatrzymanie bezagentowego zadania w przypadku gdy zdalny komputer jest niedostępny lub wpisano nieprawidłowe poświadczenia.
 • Discovery: Naprawiono błąd wersji Beta 2, który powodował pojawienie się nieprawidłowych wartości dla pozycji "Scanned Objects" gdy kontenery plików były skanowane w ramach zadania discovery.
 • Discovery: Naprawiono błąd wersji Beta2, który powodował niespodziewane zatrzymywanie zadań Discovery.
 • DeviceLock: Wiele usprawnień interfejsu użytkownika konsoli DeviceLock Management Console.
 • DeviceLock: Zaktualizowano interfejs użytkownika konsoli web DeviceLock, aby zawierał wszystkie ostatnie zmiany w konsoli DeviceLock Management Console.
 • DeviceLock: Naprawiono błędy kompatybilności z oprogramowaniem firm trzecich: VMware Workstation, Kaspersky Endpoint Security 10, McAfee VirusScan Enterprise i produkty McAfee wykorzystujące sterownik mfetdik.sys.

Archiwum nowości