DeviceLock®
NIE POZWÓL, ABY TWOJE DANE UCIEKAŁY CI
PRZEZ PALCE
 

    Produkty     Kup Teraz     Do pobrania     Pomoc     O firmie     Kontakt
Nasze sukcesy
Norwich & Peterborough Building Society zabezpiecza się przed ryzykiem związanym z USB za pomocą oprogramowania DeviceLock®

Norwich and Peterborough Building Society (N&P), posiadający majątek o wartości 3,26 miliardów funtów oraz około 336 000 członków, stanowi 14 pod względem wielkości towarzystwo budowlane w Wielkiej Brytanii. Personel IT, który wykorzystał Microsoft SMS w celu zdalnej instalacji oprogramowania na stacjach roboczych i serwerach w siedzibie głównej oraz w oddziałach, stwierdził, że DeviceLock® jest łatwy w instalacji. Wraz z opublikowaniem najnowszej aktualizacji oprogramowania DeviceLock® personel IT będzie mógł łatwo zainstalować oprogramowanie DeviceLock® za pośrednictwem Active Directory.

Więcej>>

 
www.devicelock.pl
/
DeviceLock
/
Nowości

Devicelock® - Nowości

DeviceLock, Inc ogłasza drugą wersję Release Candidate oprogramowania DeviceLock® DLP Suite 8!

2014-09-01

DeviceLock, Inc., światowy lider oprogramowania do ochrony przed wyciekami danych, informuje o wydaniu wersji Release Candidate oprogramowania DeviceLock DLP Suite 8. DeviceLock DLP Suite 8 zawiera teraz oddzielnie licencjonowany moduł DeviceLock Discovery, który skanuje stacje robocze i zasoby w poszukiwaniu określonych typów treści zdefiniowanych przez reguły.

Nowości w DeviceLock 8.0 RC2:

 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę usług współdzielenia plików OneDrive, Google Drive, Dropbox i Amazon S3.
 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę usług pocztowych Web - Hotmail (Outlook.com) i Mail.ru.
 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę sieci społecznościowych Google+, Tumblr i Odnoklassniki.
 • NetworkLock: Ulepszono obsługę agenta Mail.ru.
 • NetworkLock: Wiele ulepszeń w obsłudze protokołów MAPI i Skype.
 • NetworkLock: Ulepszono audyt i powiadamianie dla sieci społecznościowych. Mechanizm zadziała teraz jedynie gdy użytkownik wejdzie na portal społecznościowy a nie w wypadku gdy przegląda strony zawierające przyciski "lubię to"/"share".
 • NetworkLock: Naprawiono opcje “Log Event” i “Send Alert” dla protokołu SMB w Białej Liście Protokołów.
 • ContentLock: Dodano wsparcie dla formatu plików SecurePrime.
 • ContentLock: Ulepszono wsparcie dla formatów PDF, OST, i MS Office 97-2003 w regułach Content-Aware.
 • ContentLock: Naprawiono błąd, który powodował zagubienie zdarzeń dziennika audytu gdy przesyłany plik (np. przez Skype lub dysk wymienny) został zablokowany z powodu błędu reguł Content-Aware (gdy przesyłany plik jest uszkodzony, chroniony hasłem, itp.)
 • DeviceLock: Zwiększono prędkość drukowania gdy dla drukarki ustawiono shadowing.
 • DeviceLock: Zwiększono wydajność pamięci dla usługi DeviceLock.
 • DeviceLock: Opcje “Display Available Devices Only” i “Report Available Devices Only” zostały usunięte z konsoli DeviceLock Management Console i DeviceLock Enterprise Managera.
 • DeviceLock: Naprawiono błąd związany z intergracją z szyfrowaniem BitLocker To Go na Windows 8.1.
 • DeviceLock: Ulepszono obsługę integracji z szyfrowaniem PGP Whole Disk Encryption.
 • Discovery: Ulepszono proces Discovery znacząco zmniejszając konsumpcję sieci podczas przeprowadzania bezagentowego wyszukiwania lub podczas wyszukiwania treści na zdalnych zasobach SMB.
 • Discovery: Naprawiono okresowy błąd nawigacji w raportach Discovery.
 • Search Server: Zwiększono prędkość tworzenia początkowego indeksu.

Nowości w DeviceLock 8.0.56551 RC1:

 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę usług współdzielenia plików OneDrive, Google Drive, Dropbox i Amazon S3
 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę poczty web Outlook Web Access (OWA), Hotmail, Gmail, GMX.de i web.de.
 • NetworkLock: Kosmetyczne zmiany w auditingu poczty web i usług współdzielenia plików w celu ograniczenia liczby niepotrzebnych rekordów.
 • NetworkLock: Usunięto wsparcie dla protokołu współdzielenia plików Narod.ru w związku z zamknięciem usługi.
 • NetworkLock: Wiele ulepszeń obsługi protokołów MAPI i Skype.
 • NetworkLock: Wiele ulepszeń obsługi audytingu i shadowingu protokołu FTP.
 • ContentLock: Dodano wsparcie indeksowania metadanych obrazów Adobe Photoshop.
 • ContentLock: Ulepszono wsparcie dla formatów XLS, DOC, XLSX, DOCX, PPTX, RTF, EML, RAR, MBOX, DBX i PST.
 • ContentLock: Naprawiono błąd wersji beta 2, uniemożliwiał przeprowadzenie analizy OCR na Windowsie 2000.
 • DeviceLock: Opcje "Show policy for Mac" i "Show policy for Windows" zostały dodane do edytora ustawień usługi i edytora zasad grup. Dzięki tym opcjom, administrator może ukryć parametry polityki DeviceLock, które nie są obsługiwane przez aktualnie konfigurowaną platformę Mac lub Windows.
 • DeviceLock: Flagi "Remove ContentLock Policy" i "Remove NetworkLock Policy" są teraz dostępne w edytorze ustawień usługi. Dzięki tym flagom, administrator może utworzyć plik ustawień (.dls), który usunie wszystkie ustawienia ContentLock lub NetworkLock, które zostały wysłane do usługi DeviceLock Service.
 • DeviceLock: Nowa funkcja: Log Only. Pozwala na dalsze funkcjonowanie DeviceLocka i systemu Windows nawet gdy wykryte zostanie naruszenie w kodzie sterownika DeviceLock Driver z włączoną opcją Enable Unhook Protection. Informacja o tym naruszeniu zostanie zapisana w logu audytu.
 • DeviceLock: Wydajność drukowania pliku PDF znacznie wzrosła gdy włączony jest shadowing drukarek.
 • DeviceLock: Dodano nowy raport loga audytu: "Top printed documents".
 • DeviceLock: Naprawiono wyciek pamięci w mechanizmie przechwytywania drukarki, który mógł losowo się pojawiać na serwerach terminalowych.
 • DeviceLock: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał uzyskanie dostępu do zmapowanych napędów sesji RDP gdy ustawione był reguły Content-Aware dla rodzaju urządzenie TS Devices.
 • DeviceLock: Naprawiono okresowy błąd, który uniemożliwiał bezpieczne odłączenie urządzeń pamięci masowej USB gdy reguły Content-Aware zakończyły sprawdzanie treści, które dopiero co zostały zapisane na urządzeniu.
 • DeviceLock: Naprawiono okresowy błąd wersji Beta2, który powodował wyświetlenie błędu konsoli DeviceLock Management Console podczas próby przejrzenia dowolnego loga serwera w środowisku o dużym obciążeniu.
 • DeviceLock: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przeglądanie źródłowej polityki GPO w interfejsie RSoP dla niektórych parametrów w opcjach Service Options.
 • DeviceLock: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał utworzenie raportu loga shadowingu "Copied files per channel" jeśli wielkość wybranych danych shadowingu przekracza 4 GB.
 • DeviceLock: Naprawiono okresowy błąd, który powodował wyświetlenie komunikatu "The network path was not found. (53)" podczas skanowania zdalnego komputera za pomocą wtyczki "Report PnP Devices".
 • DeviceLock: Naprawiono błąd, który powodował awarię ustawień "Report Protocols" we wtyczce menedżera DeviceLock Enterprise Manager Report Permissions/Auditing.
 • DeviceLock: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał podłączenie się do zdalnego agenta DeviceLock for Mac gdy usługa "Open Directory" została włączona na komputerze Mac.
 • DeviceLock Search Server: Ulepszono obsługę wyszukiwania synonimów. Dodano wsparcie dla języka rosyjskiego oraz zaktualizowano słownik angielski.
 • DeviceLock Search Server: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wyświetlenie nazwy nadawcy we właściwościach dokumentu dla kopii shadowingu wiadomości email poczty Web.
 • DeviceLock Search Server: Naprawiono błąd, który powodował awarię Search Server'a podczas próby zaindeksowania określonych plików.
 • Discovery: Dodano nową akcję - "Encrypt". Pozwala ona agentowi Discovery na szyfrowanie plików na podstawie reguł Content-Aware.
 • Discovery: Dodano przeglądarkę logów. Logi zawierają informacje serwera Discovery Server na temat określonych zdarzeń, takich jak zdarzenia startu/stopu, aktualizacji bazy danych itd.
 • Discovery: Agent DeviceLock Discovery dodaje się teraz do listy wyjątków zapory sieciowej Windows.
 • Discovery: Znaczący wzrost wydajności podczas generowania raportu dla zdarzenia.
 • Discovery: Naprawiono błąd wersji Beta 2, który uniemożliwiał automatyczne zatrzymanie bezagentowego zadania w przypadku gdy zdalny komputer jest niedostępny lub wpisano nieprawidłowe poświadczenia.
 • Discovery: Naprawiono błąd wersji Beta 2, który powodował pojawienie się nieprawidłowych wartości dla pozycji "Scanned Objects" gdy kontenery plików były skanowane w ramach zadania discovery.
 • Discovery: Naprawiono błąd wersji Beta2, który powodował niespodziewane zatrzymywanie zadań Discovery.
 • DeviceLock: Wiele usprawnień interfejsu użytkownika konsoli DeviceLock Management Console.
 • DeviceLock: Zaktualizowano interfejs użytkownika konsoli web DeviceLock, aby zawierał wszystkie ostatnie zmiany w konsoli DeviceLock Management Console.
 • DeviceLock: Naprawiono błędy kompatybilności z oprogramowaniem firm trzecich: VMware Workstation, Kaspersky Endpoint Security 10, McAfee VirusScan Enterprise i produkty McAfee wykorzystujące sterownik mfetdik.sys.

Archiwum nowości