DeviceLock®
NIE POZWÓL, ABY TWOJE DANE UCIEKAŁY CI
PRZEZ PALCE
 

    Produkty     Kup Teraz     Do pobrania     Pomoc     O firmie     Kontakt
Nasze sukcesy
Londyńska policja wybiera oprogramowanie DeviceLock® do ochrony portów USB w swoich komputerach

Dla policji miasta Londyn bezpieczeństwo informatyczne zawsze było najwyższym priorytetem, jednak od czasu przystąpienia do programu IMPACT ministerstwa spraw wewnętrznych, którego celem jest usprawnienie wymiany informacji między siłami policyjnymi, stało się jeszcze ważniejsze. Ponieważ współpraca ta wiąże się z przesyłaniem ściśle poufnych danych, policja zastosowała najnowocześniejsze środki w celu uniknięcia za wszelką cenę wycieku danych, zapewnienia ochrony jej elektronicznych granic i zabezpieczenia integralności jej informacji. Oprócz kompleksowej polityki bezpieczeństwa IT zaimplementowano rozwiązanie do ochrony urządzeń końcowych DeviceLock® w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym kopiowaniem elektronicznym i transmisją danych na urządzenia mobilne jak również identyfikacji i zabezpieczenia wszystkich potencjalnych punktów wycieku danych elektronicznych.

Więcej>>

 
www.devicelock.pl
/
DeviceLock
/
Nowości

Devicelock® - Nowości

DeviceLock® DLP Suite 8.0 już dostępny!

2014-10-30

DeviceLock, Inc., światowy lider oprogramowania do ochrony przed wyciekami danych, informuje o wydaniu 8 wersji oprogramowania DeviceLock. Nowa wersja zawiera nowy oddzielnie licencjonowany moduł DeviceLock Discovery, obsługuje analizę dokumentów AutoCAD, rozpoznawanie tekstu (OCR), wyszukiwanie synonimów i wiele innych.

Co nowego w DeviceLock 8.0 (w porównaniu z wersją 7.3):

 • NetworkLock: Dodano nową usługę WebMail: Microsoft Outlook Web App (OWA). Dzięki opcji "OWA Servers" można określić adresy serwerów, które będą traktowane przez NetworkLock jako zaakceptowane serwery OWA.
 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę usług współdzielenia plików OneDrive, Google Drive, Dropbox, Yandex.Disk i Amazon S3.
 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę poczty Web Hotmail, Gmail, Mail.ru, GMX.de i web.de.
 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę sieci społecznościowych Google+, Tumblr i Odnoklassniki.
 • NetworkLock: Ulepszono obsługę Mail.ru.
 • NetworkLock: Ulepszono funkcjonalność białej listy protokołów dla HTTP. Teraz możliwe jest dodawanie podstron zamiast całego adresu URL strony. Na przykład, można zezwolić tylko na dostęp do strony "site.com/section/subsection" zamiast całego adresu "site.com".
 • NetworkLock: Opcje "Log Event" i "Send Alert" są teraz dostępne dla wszystkich obsługiwanych protokołów reguł białej listy protokołów.
 • NetworkLock: Poprawiono komunikat "Protocols blocked message" dla sieci społecznościowych. Wyświetla się on jedynie gdy użytkownik próbuje wejść na konkretny portal społecznościowy, a nie w chwili, gdy na przeglądanej stronie umieszczone są guziki like/share prowadzące do podstron portali.
 • NetworkLock: Kosmetyczne zmiany w auditingu poczty Web i współdzielenia plików w celu uniknięcia nadmiarowych i bezużytecznych wpisów audytu.
 • NetworkLock: Poprawa wydajności obsługi połączeń HTTPS, gdy dla SSL ustawiony jest tryb wildcard w regułach białej listy protokołów.
 • NetworkLock: Poprawiono obsługę nazw DNS reguł białej listy protokołów i podstawowej zapory sieciowej IP z ustawionym trybem wildcard.
 • NetworkLock: Przebudowana metoda przechwytywania i kontroli połączeń Skype. DeviceLock nie wykorzystuje już usługi NetworkLock DLSkypePlugin do przechwytywania i kontroli połączeń Skype.
 • NetworkLock: Wiele ulepszeń obsługi protokołów MAPI i Skype.
 • NetworkLock: Wiele ulepszeń obsługi auditingu i shadowingu protokołu FTP.
 • NetworkLock: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał blokowanie przychodzących połączeń RDP w Basic IP Firewall.
 • NetworkLock: Zmiana nazwy Microsoft SkyDrive na OneDrive dla kontroli współdzielenia plików.
 • NetworkLock: Usunięto wsparcie dla kontroli protokołu współdzielenia plików Narod.ru z powodu zamknięcia usługi.
 • ContentLock: Nowe funkcja: Optical Character Recognition (OCR). Wykorzystanie technologii OCR pozwala na wyodrębnianie tekstu ze zdjęć (np. zeskanowanych dokumentów, zrzutów ekranowych, itp.) dla dalszej analizy przeprowadzanej przez reguły Content-Aware Rules. Wbudowany OCR obsługuje następujące języki: bułgarski, kataloński, chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, węgierski, indonezyjski, włoski, łotewski, litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki i turecki.
 • ContentLock: Dodano możliwość przeprowadzenia analizy tekstu, zdjęć i załączonych plików w dokumentach AutoCAD (pliki .dwg i .dxf).
 • ContentLock: Dodano możliwość przeprowadzenia analizy metadanych obrazów Adobe Photoshop.
 • ContentLock: Poszerzono listę sygnatur wykrywanych typów plików. Dodano ponad 1000 nowych typów.
 • ContentLock: Ulepszono obsługę formatów XLS, DOC, XLSX, DOCX, PPTX, RTF, EML, RAR, MBOX, DBX i PST w regułach Content-Aware Rules.
 • ContentLock: Reguła "Complex" może teraz zawierać do 50 pojedynczych reguł Content-Aware połączonych operatorami logicznymi (AND/OR/NOT).
 • DeviceLock Search Server: Dodano wyszukiwanie synonimów (obsługiwane są języki angielski i rosyjski). Wyszukiwanie synonimów jest aktywowane za pomocą symbolu "&" umieszczanego na końcu słowa, dla którego chcemy wyszukać synonimy. Na przykład, wyszukiwanie "fast&" zwróci wyniki dla synonimu "quickly" jeśli jest on obecny w logu audytu lub repozytorium shadowingu zebranych zdarzeń i plików.
 • Discovery: Dodano nowy oddzielnie licencjonowany moduł: DeviceLock Discovery. DeviceLock Discovery Server jest to moduł serwera DeviceLock Content Security Server. Przeznaczeniem DeviceLock Discovery jest skanowanie komputerów użytkowników i pamięci masowych zlokalizowanych wewnątrz sieci firmowej i poza nią. Skanuje i identyfikuje określone typy treści zgodnie z ustalonymi regułami. Administratorzy mogą określić, jakie treści będą uważane za poufne, gdzie poufne dane nie powinny się znajdować i jakie czynności powinny być podjęte aby zabezpieczyć dane.
 • DeviceLock: Ulepszono funkcję "Control log size". Nowa wersja zmniejsza obciążenie serwera SQL przez DeviceLock Enterprise Server (DLES) podczas zbierania logów gdy wykorzystywane są opcje "Overwrite events as needed" lub "Overwrite events older than X days" służące do kontroli rozmiaru logów.
 • DeviceLock: Ulepszono przeglądarki logów w serwerach DeviceLock Enterprise Server (DLES) i DeviceLock Content Security Server. Konsola DeviceLock Management Console pracuje teraz lepiej podczas próby odczytu dużej porcji logów.
 • DeviceLock: Nowe raporty audytu i logów shadowingu: "Top printed documents", "Top active processes" i "Top copied files by extension".
 • DeviceLock: Dodano nowy parametr "Report TS Devices as regular devices". Podczas generowania raportu, traktuje on zmapowane urządzenia TS jako zwykłe urządzenia fizyczne.
 • DeviceLock: Nowa funkcja: Do funkcji DeviceLock Administrators dodano opcję "Shadow Data Access" w celu wyłączenia dostępu do plików shadowingu dla użytkowników bez włączonej tej opcji. Odnosi się to do usługi DeviceLock Service, serwera DeviceLock Enterprise Server, usługi DeviceLock Service for Mac i serwera DeviceLock Search Server.
 • DeviceLock: Flagi "Log Event" i "Send Alert" w białej liście protokołów i regułach Content Aware nadpisują teraz wszystkie opcje audytu i powiadamiania na poziomie urządzeń (i poziomie protokołów).
 • DeviceLock: Nowe powiadomienie administracyjne: "Notify if Service is uninstalled".
 • DeviceLock: Do edytora ustawień usługi i edytora zasad grupy dodano opcje "Show policy for Mac" i "Show policy for Windows". Dzięki tej opcji, administratorzy mogą ukryć parametry polityki DeviceLock, które nie są obsługiwane przez aktualnie konfigurowaną platformę Mac lub Windows.
 • DeviceLock: Flagi "Remove ContentLock Policy" i "Remove NetworkLock Policy" są teraz dostępne w edytorze ustawień usługi. Za pomocą tych flag, administratorzy mogą utworzyć plik ustawień (.dls), który usunie wszystkie ustawienia ContentLock lub NetworkLock wysłane do usługi DeviceLock.
 • DeviceLock: Nowa funkcja: Log Only. Funkcja ta pozwala dalszą pracę DeviceLocka i systemu Windows nawet gdy zostanie odkryta nieprawidłowość w kodzie sterownika z włączoną opcją Enable Unhook Protection. Zdarzenie na temat nieprawidłowości zostanie zapisane w logu audytu zamiast generowania błędu.
 • DeviceLock: Ogólne ulepszenia w celu uniknięcia potencjalnych problemów z kontrolą, audytem i shadowingiem schowka, drukarki i dostępu do urządzeń MTP na zlokalizowanych (innych niż angielskie) wersjach systemu Windows.
 • DeviceLock: Zwiększono prędkość drukowania gdy włączony shadowing do drukarek.
 • DeviceLock: Zwiększono wydajność pamięci w usłudze DeviceLock Service.
 • DeviceLock: Opcje "Display Available Devices Only" i "Report Available Devices Only" zostały usunięte z konsoli DeviceLock Management Console i DeviceLock Enterprise Manager.
 • DeviceLock: Naprawiono błąd związany z integracją z szyfrowaniem BitLocker To Go na Windows 8.1.
 • DeviceLock: Ulepszono obsługę integracji z szyfrowaniem PGP Whole Disk Encryption.
 • DeviceLock: Kosmetyczne zmiany w głównym pakiecie instalacyjnym – setup.exe, w celu uproszczenia procesu instalacji.
 • DeviceLock: Usługa DeviceLock Service for Mac obsługuje teraz w pełni parametr "Log policy changes and Start/Stop events" w opcjach usługi.
 • DeviceLock: Wiele ulepszeń interfejsu użytkownika konsoli DeviceLock Management Console.
 • DeviceLock: Zaktualizowano interfejs użytkownika konsoli DeviceLock WebConsole. Zawiera on teraz wszystkie ostatnie zmiany wprowadzone w konsoli DeviceLock Management Console.
 • Podręcznik użytkownika i pliki pomocy zostały zaktualizowane o informacje na temat funkcji nowej wersji 8.0.

Archiwum nowości