DeviceLock®
NIE POZWÓL, ABY TWOJE DANE UCIEKAŁY CI
PRZEZ PALCE
 

    Produkty     Kup Teraz     Do pobrania     Pomoc     O firmie     Kontakt
Nasze sukcesy
Londyńska policja wybiera oprogramowanie DeviceLock® do ochrony portów USB w swoich komputerach

Dla policji miasta Londyn bezpieczeństwo informatyczne zawsze było najwyższym priorytetem, jednak od czasu przystąpienia do programu IMPACT ministerstwa spraw wewnętrznych, którego celem jest usprawnienie wymiany informacji między siłami policyjnymi, stało się jeszcze ważniejsze. Ponieważ współpraca ta wiąże się z przesyłaniem ściśle poufnych danych, policja zastosowała najnowocześniejsze środki w celu uniknięcia za wszelką cenę wycieku danych, zapewnienia ochrony jej elektronicznych granic i zabezpieczenia integralności jej informacji. Oprócz kompleksowej polityki bezpieczeństwa IT zaimplementowano rozwiązanie do ochrony urządzeń końcowych DeviceLock® w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym kopiowaniem elektronicznym i transmisją danych na urządzenia mobilne jak również identyfikacji i zabezpieczenia wszystkich potencjalnych punktów wycieku danych elektronicznych.

Więcej>>

 
www.devicelock.pl
/
DeviceLock
/
Nowości

Devicelock® - Nowości

DeviceLock® DLP Suite 8.1 już dostępny!

2015-10-05

DeviceLock Inc., światowy lider oprogramowania do ochrony przed wyciekami danych, informuje o wydaniu nowej wersji oprogramowania DeviceLock DLP Suite 8.1. DeviceLock DLP Suite 8.1 kontroluje teraz protokoły WhatsApp Web, iCloud, IBM Notes (uprzednio Lotus Notes) i Torrent.


Co nowego w wersji DeviceLock 8.1:


 • NetworkLock: Dodano nową usługę kontroli protokołu współdzielenia plików: iCloud. Podczas korzystania z iCloud Mail, wychodzące wiadomości email sa przechwytywane i sprawdzane przez mechanizm POST Requests.
 • NetworkLock: Dodano nowy protokół "IBM Notes" do obsługi transakcji email IBM Domino poprzez protokół NRPC z wykorzystaniem klienta IBM Notes (wcześniej Lotus Notes). "IBM Notes" obsługuje blokowanie, zezwalanie, audytowanie, powiadamianie, shadowing i analizę treści wiadomości wychodzących i załączników, a także audytowanie, powiadamianie, shadowing i analizę treści dla wiadomości przychodzących i załączników.
 • NetworkLock: Dodano nowy protokół: "Torrent". Kontrola "Torrent" obsługuje kontekstowe blokowanie, zezwalanie, audytowanie, powiadamianie dla połączeń nawiązanych przez klientów sieci torrent.
 • NetworkLock: Dodano nowy: "WhatsApp Web". Kontrola "WhatsApp Web" obsługuje kontekstowe blokowanie, audyt i powiadamianie o połączeniach ustanowionych przez przeglądarki z usługą WhatsApp Web.
 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę usług sieciowych współdzielenia plików Amazon S3, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Yandex.Disk oraz Rusfolder.
 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę poczty web Microsoft Outlook Web Access (OWA), AOL Mail, Rambler Mail, GMX.de i web.de.
 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę sieci społecznościowych Google+, LiveJournal, Vkontakte, Odnoklassniki i XING.
 • NetworkLock: ulepszono kontrolę protokołu MAPI w programach Microsoft Outlook 2007 oraz 2016.
 • NetworkLock: Ulepszono kontrolę oprogramowania Skype, Microsoft Outlook, IBM Notes gdy nazwa pliku wykonywalnego zostanie zmieniona lub plik ten zostanie zmodyfikowany.
 • NetworkLock: Ulepszono obsługę usług Google podczas korzystania z przeglądarki Chrome i innych przeglądarek opartych na Chromium.
 • NetworkLock: Usunięto obsługę protokołu współdzielenia plików RapidShare w związku z zamknięciem usługi.
 • ContentLock: Ulepszono wyodrębnianie plików PDF i elementów “ArcText” rysunków AutoCAD.
 • ContentLock: Opcja "Text extraction not supported" w grupie reguł Document Properties może być teraz wykorzystana do zezwolenia na transfer archiwów wielowoluminowych.
 • ContentLock: Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe działanie warunku "Less than" parametru "File size" grupy reguł "Document Properties".
 • ContentLock: Dodano walidator wyrażeń regularnych "Credit Card Number (Diners Club Carte Blanche)".
 • ContentLock: Dodano nowy wzorzec i walidator: "Japan: Social Security and Tax Number System".
 • ContentLock: Poprawiono działanie OCRa.
 • ContentLock / Search Server: Ulepszono obsługę wyodrębniania tekstu z plików typu: .doc, .pdf, .rar, .docx, .xlsx, .msg, .one, .pliki stronicowane.
 • ContentLock / Search Server: ContentLock oraz Search Server są w stanie wyodrębnić tekst oraz obrazy z zaszyfrowanych plików PDF pod warunkiem, że pliki te zostały zaszyfrowane jednym z wymienionych algorytmów: 40-bit RC4, 128-bit RC4, 128/256-bit AES i w uprawnieniach pliku nie zabroniono wyodrębniania tekstu. ContentLock / Discovery: Enhanced "Document Properties" – "Modified" Control.
 • Search Server: Nowa funkcja: Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR). Technologia OCR pozwala na wyłuskiwanie tekstu z obrazów (takich jak zeskanowane dokumenty, zrzuty ekranu, itd.) dla indeksowania wykonywanego przez Search Server. Wbudowany OCR obsługuje następujące języki: Bułgarski, Kataloński, Chorwacki, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Estoński, Fiński, Francuski, Niemiecki, Węgierski, Indonezyjski, Włoski, Łotewski, Litewski, Norweski, Polski, Portugalski, Rumuński, Rosyjski, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki i Turecki. Obsługiwane są następujące typy plików: pliki BMP, Dr. Halo CUT, DDS, EXR, Raw Fax G3, GIF, HDR, ICO, IFF (za wyjątkiem plików Maya IFF), JBIG, JNG, JPEG/JIF, JPEG-2000, JPEG-2000 codestream, KOALA, Kodak PhotoCD, MNG, PCX, PBM/PGM/PPM, PFM, PNG, Macintosh PICT, Photoshop PSD, RAW camera, Sun RAS, SGI, TARGA, TIFF, WBMP, XBM i XPM.
 • Search Server: Ogólne ulepszenia stabilności usługi serwera.
 • Discovery: DeviceLock Discovery może teraz skanować lokalne foldery synchronizacji aplikacji współdzielenia plików w chmurze. Obsługiwane są następujące usługi: Amazon Cloud Drive, Box, Cloud Mail.ru, Copy, Dropbox, Google Drive, iCloud, MediaFire, OneDrive, SpiderOak, SugarSync, Yandex.Disk. Discovery Agent automatycznie wykrywa wszystkie foldery synchronizacji wybranych usług na komputerze, przeprowadza skanowanie i podejmuje odpowiednie czynności.
 • Discovery: DeviceLock Discovery Server obsługuje teraz skanowanie dla ścieżek "Predefined" w trybie bezagentowym.
 • DeviceLock: Nowy typ reguły Content-Aware – Detection. Tego typu reguły blokują transfer danych. Strumień danych jest analizowany i rejestrowane są tylko określone zdarzenia informacyjne jeżeli w strumieniu zostanie odnaleziona pasująca treść. W większości przypadków, przetwarzanie tych reguł jest wykonywane asynchronicznie a transfer danych wykonywany jest szybciej.
 • DeviceLock: Pojawiły się dwie nowe wiadomości pop-up: "Devices blocked read message" i "Devices blocked write message". Wiadomości te są wyświetlane podczas zablokowania próby odczytu/zapisu przez ukryte i jawne reguły urządzeń.
 • DeviceLock: Serwer DeviceLock Enterprise Server może teraz instalować, aktualizować i odinstalowywać usługę DeviceLock na zdalnych komputerach z wykorzystaniem funkcji Monitoring.
 • DeviceLock: Przy instalacji i dezinstalacji usługi DeviceLock Enterprise Server oraz DeviceLock Content Security Server automatycznie są dodawane\usuwane wykluczania dla Zapory Sieciowej Windows.
 • DeviceLock: Dodano obsługę shadowingu dla plików zapisanych na urządzeniach TS. Reguły Content Aware dla operacji shadowingu są również wspierane.
 • DeviceLock: Dostępne są teraz dwa nowe pola w Shadow Log Viewer: "File Type" i "Protected". File type wyświetla rzeczywisty typ pliku w logu shadowingu. Pole Protected zawiera informację o metodzie ochrony plików (szyfrowane, chronione hasłem).
 • DeviceLock: Przy zaznaczonej opcji tworzenia cienia kopiowanych danych dla protokołów MAPI, SMTP, IBM Notes oraz Web Mail istnieje teraz możliwość wyświetlenia listy załączonych plików (nazwa oraz rozmiar pliku/ów).
 • DeviceLock: Dodano nowy raport audytu: "DeviceLock policy changes". Przedstawia wszystkie zmiany polityki, czas w którym ta zmiana nastąpiła i nazwę użytkownika który dokonał zmiany.
 • DeviceLock: DeviceLock Tray Notification Utility może teraz wyświetlić historię wszystkich powiadomień.
 • DeviceLock: Dodano nowy parametr dla DeviceLock Enterprise Server: "Session volume limit for data collection (MB)". Dzięki tej opcji administrator może określić ilość danych pobieranych jednorazowo w sesji od usługi DeviceLock Service. DeviceLock Enterprise Server pobierze w jednej sesji ze stacji końcowej tylko tyle danych ile zostało określonych w tym parametrze, a następnie przesunie ją na koniec kolejki aby pozostałe dane pobrać później.
 • DeviceLock: Dodano nową zmienną dla powiadomień protokołu SMTP: "%COMP_IP%". Ustawienie tej zmiennej zwraca listę oddzielonych przecinkami wszystkich adresów sieciowych (IPS) związanych z danym punktem końcowym.
 • DeviceLock: Zwiększono wydajność dla urządzeń typu Removable w przypadku zaznaczonej opcji Content-Aware Rules oraz Shadowing.
 • DeviceLock: Poprawiono kompatybilność z Citrix XenApp / XenDesktop 7.6.
 • DeviceLock: Ulepszono algorytm powiadomień dla "Protocols blocked message" i "Basic IP Firewall blocked message" w celu usunięcia nadmiarowych i zduplikowanych powiadomień.
 • DeviceLock: Poprawiono ogólną kompatybilność z oprogramowaniem firm trzecich: Infocage FileShell, AVAYA meeting, Trend Micro OfficeScan 11.0, GoToMeeting, Adobe Acrobat Reader DC.

Archiwum nowości